fbpx

Какви ползи имате и защо да дойдете при мен на Тетахилинг сесия по тема “Чужд език”?

Тета работи великолепно за всеки, който желае да започне или вече учи чужд език.
Много от моите клиенти откриват след сесиите, че работейки по някаква друга тема, съвсем неочаквано са подобрили изказа си, запомнянето и разбирането на чужд език, който владеят.
Други, поставят директно тема, че не могат да запомнят, че не могат да се решат да тръгнат на курс или ги е страх да започнат да говорят.

В основата на всичко това стоят определени мисловни модели, негативен опит от миналото, страх и др. Чрез Тетахилинг може да се проследят всички причинно-следствени връзки довели до този блокаж и да се освободят. Чуждите езици са една от предпочитаните от мен теми за работа, самата аз в момента уча задълбочено два езика едновременно с лекота и бързина, трети упражнявам всекидневно в разговор, четвърти и пети език упражнявам периодично чрез слушане на песни и клипове.

В сесия с мен ще получите:

– една подредена картина в главата относно етапите на усвояване на езика и какво се случва в мозъка в момента на започване на учене на чуждия език, ще разберете на кой етап на изучаване на езика се намирате
– откриване и освобождаване на блокиращите мисловни модели
– как да си поставите следващите цели и мотивация за действията, които да предприемете ВЕДНАГА след сесията
– лесни техники за запомняне

Вашата отговорност след сесията е да запазите промените чрез незабавни и системни действия, подкрепящи и подхранващи новите мисловни модели.
Очаквам Ви!