МАТ сесия

Това е лек и ефективен процес за разрешаване на стари травми и емоционални блокове, предизвикващи редица неприятни последствия тук и сега в живота. Поставяте си една определена тема и се работи по нея. Изследвайки темата се стига до първоначалната точка, най-първата начална точка за тази тема. Когато се стигне до тази точка, промяната става за секунди. Години, години терапия могат да бъдат постигнати за секунди! Работи се върху тях със съгласието на клиента. МАТ сесията е двустранен процес, основан на ясно намерение за промяна от страна на клиента и ясно намерение за решаване на темата от страна на практикуващия.

В МАТ сесията не поставям и не отричам диагнози, не предписвам прием или спиране на прием на медикаменти, работя до постигане на пълно осъзнаване от страна на клиента относно темата, по която работим.

Продължителността на МАТ сесията е до 1 час. Необходимо е да запазите предварително час.

Лична МАТ сесия – можете да заплатите по банков път или на място.

 Дистанционна МАТ сесия – заплаща се предварително, след получаване на плащането насрочвам първи възможен за двете страни час.

Цена 60лв. за България

Цена 80Е в чужбина

Банкова сметка:

BG80STSA93000023296498
Банка ДСК
ЗОРНИЦА ГЮРОВА ЕООД

Основание за плащане – МАТ сесия