Невротренинг

!!! Всеки участник в обученията на Зорница Гюрова има възможност за измери своята Тета вълна !!!

Какво е Невротренинг?

Невротренинг или още Неврофийдбек е метод за трениране на мозъчната активност. Метод за самообучение и саморегулация чрез собствения потенциал и ресурс въз основа на обратната връзка от моментното състояние на човека. По време на тренинга виждаме под проста графична форма активността на мозъка на човека. Постепенно той се научава да я разбира, а в последствие и да я контролира. Информацията за състоянието на мозъка получаваме като обратна връзка под формата на видеоигра. Упрвлявайки играта само с мисълта, без мишка и клавиатура човек започва да разпознава различни състояния: спокойствие, активност, концентрация, състояние на готовност и др.

За да се получи обратната връзка, към ушите и скалпа на човека се поставят сензори, които регистрират и изобразяват под формата на графики и видеоигра дейността на мозъка в реално време. Графиката е разделена на шест честотни обхвата, които са шест различни мозъчни вълни, всяка от които показва определени състояния и способности. Всяка мозъчна вълна има норми и референтни стойности. Видеоиграта пък показва тези вълни под формата на различни елементи от играта. Работим основно с три вълни, които показват три различни състояния – на внимание, на напрежение и на интелектуална активност. Целта е да се научи човекът да контролира всички елементи в играта само с мисълта. При постигане на желаното състояние се получава визуална промяна в картината, придружена със звуков сигнал и той трупа точки за награда. Защото мозъкът учи по два начина – с награда и с наказание! В този метод ние учим с НАГРАДА!

Невротренингът дава възможност за съзнателен контрол и регулиране на мозъка и учи как да се използва ефективно. Саморегулацията помага човек да бъде по-здрав, по-издържлив, по-умен, креативен и продуктивен.

Предимства на Невротренинга:

 • Тренирайки съзнателно, клиентът повлиява на резултата
 • Възможност за самоосъзнаване и контрол
 • Всеки тренинг става все по-лесен
 • Обективна информация за напредъка
 • Синхронизиране на вълните на двете полукълба
 • Нормализиране и контрол на физиологичната възбуда
 • Подобряване организацията на паметта
 • Регулация на цикъла сън – будност
 • Регулация на настроение и емоции и др.

 Невротренингът е за тези, които искат:

 • да подобрят паметта си
 • да подобрят концентрацията си
 • да увеличат мотивацията си
 • да вземат по-добри решения
 • да реагират бързо и адекватно
 • по-добри резултати в спорта
 • по-добри резултати в ученето
 • да се справят с безсънието
 • да се справят с главоболие
 • да се справят със зависимости
 • намалят стреса и др.

Принцип на Невротренинга:

 • Запис на сигнала от сензорите
 • Трансформация на сигнала в графика и видеоигра
 • Анализ на стойностите
 • Избор на протокол за работа
 • Поставяне на прагове/обратна връзка
 • Показване на сигнала на клиента
 • Усилие на клиента за промяна на сигнала
 • Промяна в записа на графиката

Цени:

Пълна диагностика: 100лв.

Измерване на Тета вълна: 100лв.

Диагностика: 80лв.

Невротренинг пакет 10 сесии: 300лв.

Невротренинг пакет 5 сесии: 200лв.

Невротренинг: 50лв. за сесия

Зорница Гюрова работи само с предварително записани часове и предплатени пакети.