Невротренинг

Очаквайте скоро:

Тренинг ЕЕГ-биофийдбек за деца и възрастни

Измерване на Тета мозъчна вълна за Тета практикуващи

Проследяване промените при Тета и МАТ практикуващи.