fbpx

Организацията в ТетаХилинг се прави от създателката на метода. Тя все още е жива. Ваяна Стайбъл е направила ТХ запазена марка. Там стои един занк в кръгче. Всеки знае какво значи запазена марка и тя влече след себе си някакви условия за ползване.

Дзън 🔔 първа камбанка /условия/ 

Тези условия са описани в договори, които ПРАКТИКУВАЩИТЕ подписваме на всеки един курс са за срок от 5 /пет/ години. Там е описано какво МОЖЕТЕ и какво НЕ МОЖЕТЕ да правите, в случай, че решите да прилагате сертификата, който получавате в края на всеки курс. И това се случва на всеки един курс.
За ИНСТРУКТОРИТЕ договорът е за 4 /четири/ години, два пъти по-голям като информация какво МОЖЕМ и какво НЕ МОЖЕМ. С тази разлика, че си слагаме подписа и под условието да преподаваме по определени от Ваяна Стайбъл ЦЕНИ.

Дзън 🔔 втора камбанка /подписвам договор/ 

Обученията приключват, заветните сертификати са триумфално закачени на стената. И?
Дзън 🔔 трета камбанка 

Идва мерилото за:

– колко съм ангажиран със спазването на условията
– колко съм ангажиран с уважението към труда на другите
– колко съм ангажиран с доверието, което ми дават
– колко съм ангажиран да спазвам това, под което лично съм сложил подписа си
– колко съм отговорен към другите, към себе си със своите действия

И сега нека излезем от конкретиката и се запитаме:

Спазвам ли в живота своята дума, подпис, споразумение? Или си правя каквото си искам, защото на мен никой, нищо не може да ми казва? И къде на друго място правя така? Със сигурност на много места. Така практикувам, обучавам, общувам. Така живея. Открито, отговорно, ангажирано или скрито, подмолно, завоалирано?
И както живея, такива хора привличам и от такива хора съм привлечен.
Добро утро и ползотворно осъзнаване драги колеги, клиенти, приятели! <3