fbpx

Времето за равносметка и нови цели – също. Както всяка година, така и тази ще затворим намерения, желания и цели в бутилка. Те ще отлежават една година. Това, обаче няма да ми попречи да изпълнявам списъка редовно през годината. Всеки ден е празник, всеки ден е вдъхновение, всеки ден мога да разкривам част от моето най – добро АЗ.

Вселената обича действието. Какво можете да направите до края на годината, за да бъде Новата Година успешна и различна:

1. Опишете в списък незавършени дела и обещания. Завършете ги, доколкото е възможно. Ако е невъзможно – сложете срокове за изпълнение. 
2. Заплатете дължимите суми за консумативи на дома. Ако се затруднявате финансово, сложете срокове за плащане. 
3. Разплатете/изискайте неуредени сметки, дългове, сложете срокове. 
4. Почистете дома си и изхвърлете ненужните вещи, които не сте ползвали поне една година. 
5.  Направете списък на хора, в чиято компания или общуване не се чувствате добре. Помислете за начин, по който да се освободите от тях.
6.  Направете списък с хора, в компанията на които се чувствате добре и вдъхновени и искате да ги опознаете по-добре.
7. Направете списък на вредните навици или зависимости, от които искате да се освободите, на страховете, на нещата, за които съжалявате или изпитвате вина.
8. Направете обобщение на цялата година – колко желания, намерения и цели изпълнихте от написаното през 2016г. Какво и защо не постигнахте, кои от целите Ви се промениха, какво/кой се промени.
9. Запишете новите си намерения, желания и цели, както и стъпките за тяхното постигане. Срокове.
10.  Помислете и направете нещо, което не сте правили до сега. Излезте с премерен риск от зоната си на комфорт.
11.  Благодарете и наградете себе си с нещо, отдавна желано. Благодарете на хората около Вас и на Вселената. Поискайте и дайте прошка. Участвайте с доброволчески труд, давайте десятъка си, служете.
12. Грижете се първо за себе си, за да можете да се погрижите за другите и използвайте всичко за развитието си.