Програми

Водена от осем годишния ми опит в метода ТетаХийлинг, хилядите часове лични сесии с клиенти и преподадени сертифицирани курсове, аз създадох тези работещи програми за подсъзнателна трансформация и личностно развитие. В тях Вие получавате ценни инструменти, които да прилагате и задачи, които е нужно да направите. Аз ви давам професионални ТетаХийлинг сесии, полезни съдържания, качество, отдаденост, вдъхновение, подкрепа и напътствия. Като резултат се случва промяна в съзнателната и подсъзнателната нагласа, личностно израстване и развитие. Методологията, която използвам дава предвидими резултати.

Всички програми са 3 месечни (три месечни) и се различават по броя ТетаХийлинг сесии на месец, заданията и дейностите.

Коя от следните опции е най – подходяща за теб?

Програма СКОРОСТ

Тази 3 месечна програма е за хора, които са мотивирани, действени и искат да преминат бързо през процеса на подсъзнателна трансформация и личностно развитие, да разкрият и изразят своя скрит потенциал, качества, умения и способности.

С тази програма Вие получавате:

- 9 професионални 60 минутни лични или дистанционни ТетаХийлинг сесии, по 3 на месец

- 1 неврофийдбек сесия от 60 минути за измерване състоянието на ефективнoст на мозъка с апаратура Elmiko

-10 невротренинга, 60 минути всеки

-1 индивидуално обучение от 60 минути на Тета медитация

- 1 сесия 60 минути Тета сесия с кристали

- 1 сесия 60 минути анализ на целите

-1 сесия 60 минути анализ на Родословното дърво

- задачи за изпълнение след всяка сесия

- постоянна подкрепа по мейл и телефон

- Тази програма дава най – добри резултати, тъй като включва най – много време с мен, повече напътствия и директна помощ от мен. Работим едновременно върху съзнание и подсъзнание.

Програма ПОСОКА

Тази 3 месечна програма е за хора, които искат да предприемат последователни действия в процеса на подсъзнателна трансформация и личностно развитие, да планират и да бъдат насочвани.

С тази програма Вие получавате:

-6 професионални 60 минутни лични или дистанционни ТетаХийлинг сесии, по 2 на месец

- 1 дистанционно обучение от 60 минути на Тета медитация

- 1 дистанционна сесия 60 минути за поставяне на цели

- задачи за изпълнение след всяка сесия

- постоянна подкрепа по мейл и телефон

-Тази програма Ви помага да се движите напред фокусирани, с яснота и дава по-големи ползи, отколкото ако ако действате сами.

Програма НАЧАЛО

Тази 3 месечна програма е за хора, които сами преминават през процеса на подсъзнателна трансформация и предприемат необходимите действия за личностното си развитие.

С тази програма Вие получавате:

- 3 професионални 60 минутни лични или дистанционни ТетаХийлинг сесии, по 1 на месец

- 1 дистанционна сесия 30 минути за обучение на Тета медитация

- 1 дистанционна сесия 30 минути за анализ на текущите проблеми за работа

- задачи за изпълнение след всяка сесия

- подкрепа по мейл

Тази програма е полезна с това, че Ви дава яснота върху проблемите, върху които има да се работи, за да се случат резултатите, които искате.

Всяка програма е направена така, че да можете да държите фокуса в необходимата посока, за да направите промяна в живота си. Обикновено, промяната се забелязва след първата сесия и се затвърждава във времето. Разбира се, държа да отбележа, че това е възможно само за хората, които са сериозни, правят си домашните задачи и са отдадени на това да получават резултати./strong>

Обърнете внимание: за да видите резултати, трябва да сте отдадени на това да предприемете действия и да имате желание и енергия, за да вървите напред. Това не е програма „вълшебно хапче“, с което всичко да се случи за една нощ. Това е време за отглеждане на всичко ново, посято по време на сесиите с мен. Всеки, с когото съм работила и е направил и приложил задачите е постигнал успех и личностно развитие за по-малко време, отколкото ако го прави сам.