fbpx

ОСНОВНО НИВО, без което не можете да продължите напред, но можете да работите и ПРОФЕСИОНАЛНО е :

1. Курс за НАЧИНАЕЩИ /3 дни/ – тук се научавате да разпознавате и поддържате вълна Тета, запознавате се част от инструментите, навлизате в метода, обучавате се да променяте убеждения и да внедрявате чувства. Вече имате голяма промяна, само след 3 дни работа.
Първо забелязвате Вие, после най-близките.

2. Курс за НАПРЕДНАЛИ /3 дни/ – тук доразширявате знанията получени в първия курс и започвате да освобождавате наистина важните неща, които пречат в живот Ви.
Получавате още инструменти. Промяната продължава и около Вас го забелязват повече хора.

3. Курс ДЪЛБОКИ РАЗКОПКИ /2 дни/. Ако не владеете Разкопки, не можете да преминете следващо ниво на обучение. Тук получавате знания за Алгоритъм за Постигане на Всяка Цел, научавате се да променяте няколко Коренни Убеждения в една сесия, работите бързо и продуктивно.
И тук можете да спрете, имате ОСНОВНИТЕ ЗНАНИЯ за метода, можете да правите промени в някаква дълбочина. Ако обаче искате лична промяна и добра практика, то продължавате с:

Ниво ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, тези курсове работят за Вас и развивате качества и добродетели, ставате по-опитни практикуващи:

1. Курс ИНТУИТИВНА АНАТОМИЯ /15 дни/ – тук се научавате да виждате ясно интуитивно и да разпознавате какво виждате. Изучавате всяка една система в човешкото тяло и свързаните с нея убеждения и интуитивни прозрения.

2. Курс МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ /5 дни/ – тук се освобождавате от омраза и неприязън, дълбоко скрита и неосъзната, запечатана в ДНК незнайно колко назад, освобождавате се от предразсъдъци. Всичко това Ви пречи да приемате хората такива, каквито са.

3. Курс СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ /2 дни/ – тук работите целенасочено върху моделите на поведение наследени от Родословното дърво, разпознавате ги и ги прекъсвате, осъзнавате качества и добродетели наследени от предците.

4. Курс ИГРАТА НА ЖИВОТА /3 дни/ – тук работите върху това, как взаимодействаме с обкръжението около нас, пречки, ползи, стимули.

5. Курс ПРОЯВЛЕНИЕ И ИЗОБИЛИЕ /3 дни/ – тук изучавате пречките към тях и техники за работа за Изобилие.

6. Курс РИТЪМ НА ПОДХОДЯЩОТО ТЕГЛО /1 ден/ – тук се учите да работите конкретно по тема килограми.

7. Курс РАБОТА С ЖИВОТНИ /2 дни/

8. Курс РАБОТА С РАСТЕНИЯТА /1 ден/

Тук отново можете да спрете по всяко време, освен ако не желаете да стигнете до:
НИВО ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, обаче сертификатът не Ви прави такива, а само, ако сте копали здраво на предишните курсове и самите Вие вече не сте притежатели на голямо количество отрицателни качества и негативни модели на поведение 🙂

1. Курс БОЛЕСТИ И РАЗСТРОЙСТВА /10 дни/ – тук освобождавате СВОИТЕ страхове да работите с определени диагнози, както задълбочавате интуитивните си прозрения относно тях.

2. Курс НИВАТА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ /5 дни/ – тук получавате цялостно разбиране на устройството, работата и мъдростта на Вселената.

3. Курс ДНК 3 /5 дни/, в който ако сте работили наистина върху всеки един курс до момента, а не само за дипломите и степените, ще можете да правите чудеса.

Пътят към цялостна промяна е дълъг, но не невъзможен. От нас зависи колко и до къде искаме да стигнем. Всеки има собствен ритъм и цели при преминаване на обученията.
Пожелавам успех на всички, които са избрали да направят Тета Хилинг път в живота.