fbpx

Изпариха се 3 фактури и един превод от бюрото ми. Вярно, че там цари творчески безпорядък, но винаги знам кое къде ми е. Е, тези 5 листа просто изчезнаха при последното подреждане. Ценен ми бе преводът, че доста време ми коства да го направя, фактурите ще ги разпечатам отново, обаче цяла седмица ме гризе къде отидоха, обърнах с краката нагоре къщата – няма и няма. Разгеле, сетих се, че поназнайвам разни техники за откриване на неща – тц, виждам само ПРИНТЕРА, върху който бях ги оставила. Снощи, преди да заспя си поставих намерение за решение на два въпроса, единият бе свързан с изчезналите листи. Събуждам се с ясна мисъл – ПРИНТЕР. Пак орушках всичко около него, над него, под него. Няма. Реших, че ми куца интуицията, макар че вътрешно не бях убедена, моята интуиция никога не ме подвежда.
Ами зарязах всичко и седнах да ровя за интересни ваучери, нещо което правя рядко или за приятели. Купих два и отидох да ги разпечатам. ПРИНТЕРЪТ като никога повлече цялата хартия. Взех ваучерите и понечих да сложа обратно хартията и хоп – вътре изчезналите листи.
И си спомних, че го почиствах, свалих хартията, поставих я при другите неща и после съм я взела с лежащите под нея фактури и превод, точно ги бях разпечатала преди почистването.