В същината си те са симптом на out of control.
Много хлъзгава тема за работа, тъй като много лесно може да се върти сесията само около разкопки в бъдещето, свързани с теглото. Всъщност, коренът е доста по-дълбок.

Примерни ключови точки и въпроси при работа по тази тема:
– В коя сфера/и от живота се чувствам извън контрол?
– Какво не мога да контролирам?
– Какво се случваше в живота ми, когато осъзнах, че имам ХР? Какво тогава не можех да контролирам? А няколко години преди това?
– Каква беше средата, в която отраснах? Имаше ли лоши отношения, на които бях свидетел и се чувствах отвратена и в опасност?
– Чувствах ли се безсилна да променя обстоятелствата? Извън контрол?
– Свързах ли тогава любовта със срам и отвращение?
И още по-назад:
– Какво моята майка ми предаде, докато ме носеше? Възможно да е живяла в отровни отношения, да е имала гадене, да се е ограничавала в храната, за да не качи килограми, може да е имала хранително отравяне и да е повръщала, може би се е чувствала виновна, когато е приемала определен вид храна, може би е била на диета преди да разбере, че е бременна?
И още по-назад можем да се върнем и да изследваме корена на темата.
Цялата тази информация стои запечатана на подсъзнателно ниво докато не бъде освободена. Добре е човекът да осъзнае целия процес сам и да види скритите ползи.