Заповядай на ежегодната работилница

„Планирай своята 2021г с Тета вълна! 

2.01.2021 от 10ч.

Всяка година провеждам тази работилница с голям успех.

Ще поставим чсни основи чрез голямата картина на твоята 2021г.
Заедно създаваме мощен енергиен поток на проявление и изобилие.

Необходимите материали за работа ще получиш след регистрация.

Моля, заяви си място само, ако си сигурен в участието си!

Попълни данните си тук, за да ти изпратя материалите и последваща информация.