„С метода Тетахилинг всеки може да промени цялостно живота си, убежданията и здравето си.“