Тета Хийлинг курс Работа с животните

Тета Хийлинг курс Работа с животните

Това е най-доброто и бързо обучение как да помагаме на животните, изцелявайки и разбирайки ги. Най-доминиращото животно в света е човекът. Но, наистина ли сме толкова различни от другите животни? Коя част от нашата ДНК работи инстинктивно? В този семинар ние...