fbpx

Как работя с ТетаХилинг по тази тема

От практиката ми до този момент, ключовите думи са: упоритост, твърдоглавие, нежелание за промяна, граници.
Загубена активност в някаква или повече сфери от живота, блокажи относно “Аз съм Ценен”, неглижиране и изоставяне на собствените необходимости. Страх от успеха; страх, че мога да бъда по-успешен от партньора ми, нараняване или разочарование от партньора. Хъркането “държи” партньора на разстояние, твърде много отговорности или такива поети и носени от миналото.
По тази тема се подхожда с класическия алгоритъм от Дълбоките разкопки за тема Болест.
Една отлична сесия и един готов за промяна човек са достатъчни за освобождаването на тази тема.
Обикновено, щом човек започне да се променя, да се осъзнава за своите нужди и граници, да възвръща своята увереност или започне отново да спортува – хъркането намалява към мъркане и после спира.