fbpx

Несъзнателно, когато практикуващият не е усвоил техниката, не може да достигне в дълбочина и не затвори сесията. Повдигат се емоции в клиента, които после генерират различни нехармонични състояния.

Когато започне с Тета, но не е овладял добре техниката и започне да прилага всякакви други похвати, плюс прочетени статии в интернет. Тук може да действа несъзнателно, но може и съзнателно.

Съзнателно, за да се използва клиентът за дойна крава и да идва на безкрайни сесии, резултатът от които е все в необозримото бъдеще. Тук вече умишлено се повдигат различни емоции, които не се затварят или се замазват с моментно внедряване. Засягат се травми и драми без да се освободят, особено вторичните. Вменява се на клиента необходимост от сесии.

Чуете ли, че ще са Ви необходими много сесии – имайте едно на ум.

Вие, клиентите решавате дали да дойдете на друга сесия, на база получени резултати. А те може да са веднага, до няколко дни, седмица, месец и т.н.
Пак можете да направите няколко сесии, но защото сте пожелали да продължите промените.  Можете да работите по различни теми в различен интервал.
Иначе ставаме като в другите практики – ходене по график, което не е концепцията на Тета.