fbpx

Изключително тънък лед в ТетаХийлинг!
Много малко хора могат да работят продуктивно с него, тъй като не могат да разпознават различните видове насилие.

Негативните спомени и емоции, свързани с насилие се съхраняват предимно в храносмилателния тракт. Деца, израснали в обстановка на насилие, свикват с това. В повечето случаи те го приемат за нормално.  Децата изразяват извършената с тях злоупотреба по различни начини. Това, което за някои е насилие, за други може да не е така. Например някое медицинско лечение може да бъде възприето като насилие и да създаде травма, тъй като детето не разбира какво точно се случва, например клизма или ректално измерване на температура. Думите „ти си изрод“, като обръщение към детето от възрастен или други деца по време на игра, може за него да се запечатат като насилие. Тялото събира тези спомени и ги складира в различни органи. Когато някой е свидетел на насилие над друг човек, това също може да се запамети в тялото.
 Когато сканираме храносмилателния тракт, можем да видим тези емоции и програми и да работим за тяхното освобождаване.

Насилието се съхранява най – често в коремната кухина. В долната дясна част се задържа сексуалното насилие, а в долната лявата част – емоционалното. Около слънчевият сплит се задържа срамът, а черният дроб съхранява гневът. В далака се натрупва страх и вина.
 Нека човекът държи ръката си върху стомаха, докато отработвате някаква форма на насилие.

 Ако си практикуващ ТетаХийлинг и искаш да научиш повече за спецификата и протокола за работа с Насилието, свържи се с мен!