fbpx

Доста често този въпрос не се възприема от човека, дошъл на Тета сесия. Никога не си е задавал този въпрос и дори му е обидно, че е възможно страданието да му носи полза или изгода.  
Отговорът е “Нищо!!!!!”
Също, веднага се включва избирателното чуване или се минава в режим на отбранителното “Ама аз не искам….”
С малко насочване и превъртане на въпроса с думи синоними, подходящи за неговото ухо и деликатна настоятелност, почти винаги той стига до изгодата. Получава се УАУ и простото осъзнаване е самото изцеление. Следва малко работа с чувствата, които дават новото познание как да продължи напред, домашно и …..готово! Просто, бързо, ясно и работещо.

Скритите ползи, които пречат на изцелението при болест или травма примерно са:
– почивка, отдих
– не се налага да прави неща, които не иска или е принуден
– улеснява изразяването на личните граници
– слаби лични граници, неспособност да казва НЕ
– има по-малка вероятност да бъде критикуван, осъждан, нападнат или насилен
– получава състрадание, грижа и любов, често средства и други държавни облекчения като ТЕЛК, намален данък, винетка и др.
– избягва поемане или носене на отговорност
– контрол и манипулация над другите
– отмъщение, злорадство