fbpx

От тази година дейността се разширява в посока работа, изследване и измерване на  мозъчните вълни. Вроденото ми любознание и интуиция ме водят към още по-задълбочено изучаване възможностите на мозъка и физическото тяло.
През миналата година организирах в България първото обучение за практикуващи нова техника за работа с Тета мозъчна вълна – Метафизична Анатомия, МАТ техника. Има книги, над които в момента работим за превод и разпространение.
С какво МАТ е различна от ТетаХилинг – работи се с инстинктите, убежденията не се разглеждат, издирват и променят, работи се с момента, преди да се формира каквото и да е било убеждение.
Изключително подходяща техника за надграждане уменията на Тета практикуващи.
Подготвям и невротренинг за деца и възрастни.
И всичко това нямаше да се случи без моите колеги и приятели!
Работата в сътрудничество носи лекота и бързина на процесите!
Благодаря Ви!
Следващото обучение МАТ1 ще бъде на 12 и 13 октомври 2019г. Първото обучение в България МАТ2 ще бъде в началото на 2020г.